Galen personal på Pizza hut

Alice får sin dricka och blir helt upprörd.

Mamma, varför är det GRÄS i min dricka?