Att väcka en Alice

Mamman: Det är dags att vakna Alice! *klappar ömt*

Alice
: Men mamma, nu sa du fel igen! Jag är inte Alice Kanelind! 

Mamman
: Hur menar du nu?

Alice
: Du gjorde fel! Alice Kanelind är inte här!

Mamman
: Men jag väcker ju dig?

Alice
: Tyst, jag sover faktiskt!