Om att inreda ett rum

Pappan målar taket i Mårrans blivande rum. Mårran sitter utanför och tittar på och planerar samtidigt hur hon ska ha det när rummet är klart.

Mårran: Pappa, på mitt skrrrRRrivbord (ja, hon har äntligen bestämt sig för att hon kan säga bokstaven R, och då gör hon det med besked i varje ord där R ingår ;)) sen ska jag ha en bild på fasterrRr Cinna. Det ska varrrRrra i en sån därrRr rRRrrram med slips!

Och där fick pappan lite att fundera på en stund innan han fattade…