Treårstrots

Utvecklingsfaserna i 3-årsåldern är… *letar tillräckligt beskrivande ord* …ja, man kan väl säga att vi ser fram emot att den här fasen har gått över. Mårran också. Hon tycker själv att anfallen hon får för minsta sak är jobbiga. Inte just då, men efteråt sedan.

Annonser