Dagen före…

…tentan. Tjohoo! 😉

Frusen och kill i halsen. *ynk*

Sol blandat med ösregn om vartannat. Velväder! Vädret verkar till och med veligare än VixPix, haha. Det vill inte säga lite det. 😉 Nu ska jag ta mina ”kortar” (som Mårran kallar alla mina små klippta ordkort) och lägga mig i soffan. Ett öga på ”kortarna” och ett öga på TVn. *nickar*

Thursday Challenge – Childhood

Well, I just had to use this picture. My daughter was blowing soap bubbles, but she had some trouble with how to do it and ended up with most of the soap water in her mouth. Finally she realized that she could blow bubbles like this: